Nazwisko i imię:
Abrek Andreas († 19 lut. 1656).
Tytuł:
Ramus lauri eximiae indolis adolescentibus Joanni Grzybowski, Matthiae Zarębae, Gregorio Brzozowicki ad prima artium et philosophiae in signia in inclyta Academia Zamoscensi collata per excellentissimum Dominum M. Andream Abrek Leopol. philos. Doctorem ordinarium eloquentiae professorem, adjectus a nobili juventute academiae Zamoscensis. Anno a partu Magnae Matris et Virginis 1639. Junii.
Miejsce i rok wydania:
Ex off. typogr. acad. Zamosc. 1639.
Opis/komentarz:
w 4ce, 6 k. nlb. Pisali tu także wiersze: Stanisław Koniecpolski, Alb. Chocimirski, Stanisław Pieczychoyski [nie: St. Pieczykowski], Paw. Ołtarzewski, Franc. Chodorowski, {Jakub Siestrzewitowski}, Stefan Zamojski, Mich. Zawadzki, Stan. Karcz. Cytuje Kochanowski, Dzieje Akad., 1900, s. XVI.
Lokalizacja:
Czart. +Zamojs.
Całość:
Abrek Andreas († 19 lut. 1656).
Ramus lauri eximiae indolis adolescentibus Joanni Grzybowski, Matthiae Zarębae, Gregorio Brzozowicki ad prima artium et philosophiae in signia in inclyta Academia Zamoscensi collata per excellentissimum Dominum M. Andream Abrek Leopol. philos. Doctorem ordinarium eloquentiae professorem, adjectus a nobili juventute academiae Zamoscensis. Anno a partu Magnae Matris et Virginis 1639. Junii.
Ex off. typogr. acad. Zamosc. 1639.
w 4ce, 6 k. nlb.
Pisali tu także wiersze: Stanisław Koniecpolski, Alb. Chocimirski, Stanisław Pieczychoyski [nie: St. Pieczykowski], Paw. Ołtarzewski, Franc. Chodorowski, {Jakub Siestrzewitowski}, Stefan Zamojski, Mich. Zawadzki, Stan. Karcz.
Cytuje Kochanowski, Dzieje Akad., 1900, s. XVI.
Czart.
+Zamojs.