Nazwisko i imię:
Abrek Andreas († 19 lut. 1656).
Tytuł:
Pietas Academiae Zamosciensis, erga illustriss. Patronum Thomam Zamojski, supremum Regni Poloniae cancellar., generalem Cracov. Sokal. Knyszyn. Rabsztyn. Neofor. etc. capitaneum, exhibita. In exequiis academicis die 10 Febr. A. D. 1638. per. M. Andr. Abrek Leopol. philos. doctorem, eloqu. in Academia Zamosc. ord. profess.
Miejsce i rok wydania:
In officina typogr. Academ. Zamoscen. imprimebat Andreas Jastrzębski (1638)
Opis/komentarz:
fol. kart. niel. 17. Dedyk. Jakubowi Sobieskiemu, wojewodzie bełzk.
Lokalizacja:
Ossol. — Czart. — Jag.
Całość:
Abrek Andreas († 19 lut. 1656).
Pietas Academiae Zamosciensis, erga illustriss. Patronum Thomam Zamojski, supremum Regni Poloniae cancellar., generalem Cracov. Sokal. Knyszyn. Rabsztyn. Neofor. etc. capitaneum, exhibita. In exequiis academicis die 10 Febr. A. D. 1638. per. M. Andr. Abrek Leopol. philos. doctorem, eloqu. in Academia Zamosc. ord. profess.
In officina typogr. Academ. Zamoscen. imprimebat Andreas Jastrzębski (1638)
fol. kart. niel. 17.
Dedyk. Jakubowi Sobieskiemu, wojewodzie bełzk.
Ossol. — Czart. — Jag.