Nazwisko i imię:
Abrek Andreas († 19 lut. 1656).
Tytuł:
Applausus spectatissimae virtuti et eruditioni Sebastiani Dobraszowski, Martini Bielec, Andreae Szamocki, Michaelis Grazilewicz, cum in alma Academia Zamoscensi artium et philosophiae baccalaurei per excellentissimum virum M. Andream Abrek Leopol. Ordinarium eloquentiae prof. publice renunciarentur, factus a nobili juventute Academiae Zamoscen. anno Dni 1638. Maij 11.
Miejsce i rok wydania:
(Zamość) Typis academicis 1638
Opis/komentarz:
w 4ce, 5 kart. Pisali wiersze na cześć nowych doktorów studenci Akad. Zam.: Adam z Drzewicy Drzewicki, Mikołaj Sieniński ksnic Lubelski, Jakub Siestrzewitowski, Jan Wodziński, Abraham Łysakowski, Jan Chocimirski, Jan Telephus [nie: Jan Telephiy], Stefan Zamojski kasztelanic Lwowski, a na pochwałę promotora bakałarzy napisał Maciej Załęcki Lwowianin. Za rektorstwa Andrzeja Kłopockiego.
Całość:
Abrek Andreas († 19 lut. 1656).
Applausus spectatissimae virtuti et eruditioni Sebastiani Dobraszowski, Martini Bielec, Andreae Szamocki, Michaelis Grazilewicz, cum in alma Academia Zamoscensi artium et philosophiae baccalaurei per excellentissimum virum M. Andream Abrek Leopol. Ordinarium eloquentiae prof. publice renunciarentur, factus a nobili juventute Academiae Zamoscen. anno Dni 1638. Maij 11.
(Zamość) Typis academicis 1638
w 4ce, 5 kart.
Pisali wiersze na cześć nowych doktorów studenci Akad. Zam.: Adam z Drzewicy Drzewicki, Mikołaj Sieniński ksnic Lubelski, Jakub Siestrzewitowski, Jan Wodziński, Abraham Łysakowski, Jan Chocimirski, Jan Telephus [nie: Jan Telephiy], Stefan Zamojski kasztelanic Lwowski, a na pochwałę promotora bakałarzy napisał Maciej Załęcki Lwowianin. Za rektorstwa Andrzeja Kłopockiego.