Nazwisko i imię:
Abratowicz Antoni.
Tytuł:
Depozyt ciała W. Imci X. Krzysztofa Skarbka, kanon. katedr. i kantora lwowsk. kustosza stanisławowsk., czyli dyariusz pogrzebu jego w Wiszni Sądowej w kościele W. W. OO. Reformatów prowincyi ruskiej pod założeniem Wniebowzięcia Najśw. Panny i św. Jana Chrzc. odprawionego inwencyą i opisem Imci P. Ant. Abratowicza sekret. J. W. Imci P. kasztel. warszawsk. in lucem publicam podany.
Miejsce i rok wydania:
We Lwowie w druk. J. K. M. y Bractwa S. Troycy. (1755)
Opis/komentarz:
fol. kart. 8. Dedyk. Raf. Sołotwińskiemu i Aleks. Ciechanowskiemu, braciom Skarbków.
Lokalizacja:
Ossol.
Całość:
Abratowicz Antoni.
Depozyt ciała W. Imci X. Krzysztofa Skarbka, kanon. katedr. i kantora lwowsk. kustosza stanisławowsk., czyli dyariusz pogrzebu jego w Wiszni Sądowej w kościele W. W. OO. Reformatów prowincyi ruskiej pod założeniem Wniebowzięcia Najśw. Panny i św. Jana Chrzc. odprawionego inwencyą i opisem Imci P. Ant. Abratowicza sekret. J. W. Imci P. kasztel. warszawsk. in lucem publicam podany.
We Lwowie w druk. J. K. M. y Bractwa S. Troycy. (1755)
fol. kart. 8.
Dedyk. Raf. Sołotwińskiemu i Aleks. Ciechanowskiemu, braciom Skarbków.
Ossol.