Nazwisko i imię:
Abrassevin Claude Cyprien Louis [nie: Abrassewin Klaud. Cypr.].
Tytuł:
Wszyscy błądzą czyli sprawa z obydwóch stron niesłuszna albo sąd oboiętny iedney damy filozofki w teraźnieyszych okolicznościach Jezuitow francuskich r. 1762 wydany a z francuzkiego przetłumaczony w polskim ięzyku do druku podany od N. P. Roku 1766.
Miejsce i rok wydania:
W Gdańsku w drukarni Jana Fryderyka Bartels. 1766
Opis/komentarz:
str. 126.
Całość:
Abrassevin Claude Cyprien Louis [nie: Abrassewin Klaud. Cypr.].
Wszyscy błądzą czyli sprawa z obydwóch stron niesłuszna albo sąd oboiętny iedney damy filozofki w teraźnieyszych okolicznościach Jezuitow francuskich r. 1762 wydany a z francuzkiego przetłumaczony w polskim ięzyku do druku podany od N. P. Roku 1766.
W Gdańsku w drukarni Jana Fryderyka Bartels. 1766
str. 126.