Nazwisko i imię:
Abramowiczowa Dorota Wołowiczówna.
Opis/komentarz:
ob. Zaleski Samuel (Strzały 1636).
Całość:
Abramowiczowa Dorota Wołowiczówna.
ob. Zaleski Samuel (Strzały 1636).