Nazwisko i imię:
Abramowicz Jerzy, pastor († 1763).
Tytuł:
Historia ecclesiae Neobruchdorffensis alias Slavatycensis.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław 1776.
Opis/komentarz:
(Umieszcz. w dziele Scheidementela: Acta conventuum et synodorum. Wrocław 1776. w 8ce, kart 12 nieliczb.).
Całość:
Abramowicz Jerzy, pastor († 1763).
Historia ecclesiae Neobruchdorffensis alias Slavatycensis.
Wrocław 1776.
(Umieszcz. w dziele Scheidementela: Acta conventuum et synodorum. Wrocław 1776. w 8ce, kart 12 nieliczb.).