Nazwisko i imię:
Abramowicz Antoni.
Tytuł:
Sprawa WW. JPP. Maiora pierwszey straży woysk W. X. Litt. Antoniego komor. woiewodz. Wileńsk. Abramowiczow przeciwko WW. JPP. Annie z Zabiełłów matce, Antoniemu Teodorowi y Albertowi synom, y JW. JX. Jerzemu Patryarsze Jerozolimsk. Laskarysom, JW. JP. Tyszkiewiczowi, W. JP. Horainowi i JXX. Bazylianom Berezbeckim
Miejsce i rok wydania:
(r. 1781)
Opis/komentarz:
fol. str. 2.
Lokalizacja:
Jagiell.
Całość:
Abramowicz Antoni.
Sprawa WW. JPP. Maiora pierwszey straży woysk W. X. Litt. Antoniego komor. woiewodz. Wileńsk. Abramowiczow przeciwko WW. JPP. Annie z Zabiełłów matce, Antoniemu Teodorowi y Albertowi synom, y JW. JX. Jerzemu Patryarsze Jerozolimsk. Laskarysom, JW. JP. Tyszkiewiczowi, W. JP. Horainowi i JXX. Bazylianom Berezbeckim
(r. 1781)
fol. str. 2.
Jagiell.