Nazwisko i imię:
Abramowicz Andrzej.
Tytuł:
Duchowne lekarstwo na powietrze, z 5 psalmów — p. Andrz. Abramowicza na polskie przełożone.
Miejsce i rok wydania:
W Krakowie, w druk. Andrzeja Piotrkowczyka 1625.
Opis/komentarz:
w 12ce, 1 ark. Dedyk. Katarzynie z Ostroga Zamoyskiey wdziney kijows. Jocher 6805.
Całość:
Abramowicz Andrzej.
Duchowne lekarstwo na powietrze, z 5 psalmów — p. Andrz. Abramowicza na polskie przełożone.
W Krakowie, w druk. Andrzeja Piotrkowczyka 1625.
w 12ce, 1 ark. Dedyk. Katarzynie z Ostroga Zamoyskiey wdziney kijows.
Jocher 6805.