Nazwisko i imię:
Abraham Seeu albo Zeeb (†1698 r.).
Tytuł:
Komentarz o 10-ciu koronach.
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r.
Opis/komentarz:
Enc. Org. I.
Całość:
Abraham Seeu albo Zeeb (†1698 r.).
Komentarz o 10-ciu koronach.
B. m. b. r.
Enc. Org. I.