Nazwisko i imię:
Abelli Ludwik (Abelly Louis), Biskup de Rhodes (ur. 1603 † 1691).
Tytuł:
Żywot sługi bożego Wincentego a Paulo fundatora y pierwszego generała Congregationis Missionis przez X. Dominika Akamiego Congregratii Oratorii w Rzymie z tego, co o nim Ludwik Abelly ięzykiem francuzkim napisał, zebrany y do druku po włosku podany a teraz na polskie przez iednego kapłana teyże Kongregacyey Missionis Cracovien. przetłumaczony.
Miejsce i rok wydania:
W Krakowie, w druk. Fran. Cezarego. R. P. 1688.
Opis/komentarz:
4to, 408 str., 4 karty na przodzie i regestru str. VI. Z ryciną. Przypisane przez tłómacza Janowi Małachowskiemu Bisk. Krakow. Jocher 8665.
Lokalizacja:
Zielińs. — Ossol. — Chreptowicz. — Wilno. — Jagiell. +Czartor.
Całość:
Abelli Ludwik (Abelly Louis), Biskup de Rhodes (ur. 1603 † 1691).
Żywot sługi bożego Wincentego a Paulo fundatora y pierwszego generała Congregationis Missionis przez X. Dominika Akamiego Congregratii Oratorii w Rzymie z tego, co o nim Ludwik Abelly ięzykiem francuzkim napisał, zebrany y do druku po włosku podany a teraz na polskie przez iednego kapłana teyże Kongregacyey Missionis Cracovien. przetłumaczony.
W Krakowie, w druk. Fran. Cezarego. R. P. 1688.
4to, 408 str., 4 karty na przodzie i regestru str. VI. Z ryciną.
Przypisane przez tłómacza Janowi Małachowskiemu Bisk. Krakow.
Jocher 8665.
Zielińs. — Ossol. — Chreptowicz. — Wilno. — Jagiell.
+Czartor.