Nazwisko i imię:
Abelli Ludwik {Abelly Louis}, Biskup de Rhodes (ur. 1603 † 1691).
Tytuł:
Korona całego roku chrześciańskiego albo medytacye o nayprzednieyszych prawdach ewanieliey Chrystusowey, na wszystkie dni roku według porzadku kościelnego officyum podzielone, z francuskiego ięzyka na polski przetłumaczone. Benedices coronae anni benignitatis tuae, et campi tui replebuntur ubertate. Psal. 64.
Miejsce i rok wydania:
W Warszawie w Kollegium Scholarum Piarum J. K. M. Drukarni. 1694.
Opis/komentarz:
4to, k. 4. str. 379 i 335. Dedyk. Elżbiecie Hrabiney na Wiśniczu y Jarosławiu Lubomirskiey, Państwa Rzymskiego Xiężnie, Marszałkowey wielkiey Koronney, przez Zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Panny, Klasztoru Warszawskiego.
Lokalizacja:
Jagiell.
Całość:
Abelli Ludwik {Abelly Louis}, Biskup de Rhodes (ur. 1603 † 1691).
Korona całego roku chrześciańskiego albo medytacye o nayprzednieyszych prawdach ewanieliey Chrystusowey, na wszystkie dni roku według porzadku kościelnego officyum podzielone, z francuskiego ięzyka na polski przetłumaczone. Benedices coronae anni benignitatis tuae, et campi tui replebuntur ubertate. Psal. 64.
W Warszawie w Kollegium Scholarum Piarum J. K. M. Drukarni. 1694.
4to, k. 4. str. 379 i 335. Dedyk. Elżbiecie Hrabiney na Wiśniczu y Jarosławiu Lubomirskiey, Państwa Rzymskiego Xiężnie, Marszałkowey wielkiey Koronney, przez Zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Panny, Klasztoru Warszawskiego.
Jagiell.