Nazwisko i imię:
A. W. v.
Opis/komentarz:
ob. Rozmowa (b. r.) — Zebrzydowski (Gratulatio 1608).
Całość:
A. W. v.
ob. Rozmowa (b. r.) — Zebrzydowski (Gratulatio 1608).