Nazwisko i imię:
A. M.
Opis/komentarz:
ob. Bogarodzica (1776).
Całość:
A. M.
ob. Bogarodzica (1776).