Nazwisko i imię:
Abbate Jacopo (Abbate Jacobus).
Opis/komentarz:
ob. Lilius Vincentius (Melodiae Sacrae 1604).
Całość:
Abbate Jacopo (Abbate Jacobus).
ob. Lilius Vincentius (Melodiae Sacrae 1604).