Nazwisko i imię:
Achmet III (Ahmed III), (1673-1736), sułtan
Opis/komentarz:
ob. Durry Effendi (Prodromus 1733, 1734, 1740, XV, 419) - Gościecki Franciszek (Poselstwo 1732, XVII, 270, tu mylnie: Achmet IV) - Krusiński Tadeusz Juda (Prodromus 1734, 1740, XX, 304-305) - Manifestatio de faedifraga violatione pacis (1711, XXII, 120).
Całość:
Achmet III (Ahmed III), (1673-1736), sułtan
ob. Durry Effendi (Prodromus 1733, 1734, 1740, XV, 419) - Gościecki Franciszek (Poselstwo 1732, XVII, 270, tu mylnie: Achmet IV) - Krusiński Tadeusz Juda (Prodromus 1734, 1740, XX, 304-305) - Manifestatio de faedifraga violatione pacis (1711, XXII, 120).