Nazwisko i imię:
Achmet II (Ahmed II), (1643-1695), sułtan
Opis/komentarz:
ob. Sobieski Jan (Die grausame Belägerung 1684, XXVIII, 356).
Całość:
Achmet II (Ahmed II), (1643-1695), sułtan
ob. Sobieski Jan (Die grausame Belägerung 1684, XXVIII, 356).