Nazwisko i imię:
Abschieds-Audientz.
Opis/komentarz:
ob. Ceremoniel (1735) - Danzig (Ceremoniel 1735).
Całość:
Abschieds-Audientz.
ob. Ceremoniel (1735) - Danzig (Ceremoniel 1735).