Nazwisko i imię:
Tomasz z Akwinu od św. Ignacego.
Tytuł:
Anna Swięta z Swiętym Joachimem Godnością Wnuka Pána Jezusa Chrystusa Dostoieństwem Corki Nayśw: Maryi Panny, Zyciem własnym, tudzież Łaskami y Cudami, dla nabożnych do siebie Chwalebni. To iest Historya życia y Cudow, Swiętych Anny y Joachima, Rodzicow Nayśw: Maryi Pánny Matki Boskiey, Przez X. Tomasza z Akwinu od S. Jgnacego Karmelitę Bosego S. Theologii Professora Konwentu Warszawskiego, z Rożnych Xiąg Wiary Godnych Autorow Zebrany, y z Pozwoleniem Duchowney Zwierzchności do Druku podana.
Miejsce i rok wydania:
Roku Páńskiego 1755. w Warszawie w Drukarni Jego K. Mći y Rzpltey XX. Scholarum Piarum. {część druha: tamże 1755; część trzecia: w Lwowie w Drukárni Janá Filipowiczá J. K. M. Uprzywileiowánego Typografá 1756; część czwarta: w Lwowie w Drukárni Sukcessorow Páwłá Golczewskiego J. K. M. Typografá}
Opis/komentarz:
w 8ce, k. tyt. i k. 3 nlb, str. 152. — Częsc II. O Łáskách y Cudách Ktorych doznali od Pana Boga za przyczyną S. Anny Nabożni do niey. Zebrana. y Z pozwoleniem Zwierzchności Duchowney do Druku. Podana. Roku 1755. w Warszawie w Drukarni J. K. Mci. y Rzplitey Xięży Scholarum Piarum. k. tyt., str. 112, k. 8 nlb. — Częsc III. Zámykaiącá w sobie Opisánia Początkow Wsłáwieniá się Łáskámi y Cudámi Anny S. w Obrázách swoich po rożnych mieyscách w Krolestwie Polskim znáyduiących się. Z pozwoleniem Duchowney Zwierzchności. do Druku Podana w Lwowie w Drukárni Janá Filipowiczá J. K. M. Uprzywileiowánego Typografá Roku Páńskiego 1756. k. tyt. i str. 99. — Częsc IV. Zámykaiąca w sobie Rożne Nabozęnstwa Do SS. Anny y Joachima Rodzicow Náyswiętszey Panny Maryi, Z wielu Xiążek zebráne Y z Pozwoleniem Duchowney Zwierzchności Do Druku Podana. w Lwowie w Drukárni Sukcessorow Páwłá Golczewskiego J. K. M. Typografá k. tyt., str. 79, k. 1 nlb. Na pierwszych 2 k. cenzury i aprobaty (z r. 1755), potem rejestr autorów (z polskich Bykowski, Chmielowski, Pruszcz, Radziwiłł). — Potem idzie rzecz o życiu, o relikwjach, o cudach i łaskach, o cudownych obrazach św. Anny w Król. Polskiem (w Smarzewcu nad Pilicą, w Przyrowie, w Sąsiadowicach w ziemi przemyskiej, w Radawie, w Chełmie na Sląsku). — Kończą modlitwy, litanje, godzinki. Dziennik Wileń. 1822. II, 502.
Lokalizacja:
Bibl. Dominik. w Przyrowie — Raczyń. — Jagiell. — Uniw. Warsz.
Całość:
Tomasz z Akwinu od św. Ignacego.
Anna Swięta z Swiętym Joachimem Godnością Wnuka Pána Jezusa Chrystusa Dostoieństwem Corki Nayśw: Maryi Panny, Zyciem własnym, tudzież Łaskami y Cudami, dla nabożnych do siebie Chwalebni. To iest Historya życia y Cudow, Swiętych Anny y Joachima, Rodzicow Nayśw: Maryi Pánny Matki Boskiey, Przez X. Tomasza z Akwinu od S. Jgnacego Karmelitę Bosego S. Theologii Professora Konwentu Warszawskiego, z Rożnych Xiąg Wiary Godnych Autorow Zebrany, y z Pozwoleniem Duchowney Zwierzchności do Druku podana.
Roku Páńskiego 1755. w Warszawie w Drukarni Jego K. Mći y Rzpltey XX. Scholarum Piarum. {część druha: tamże 1755; część trzecia: w Lwowie w Drukárni Janá Filipowiczá J. K. M. Uprzywileiowánego Typografá 1756; część czwarta: w Lwowie w Drukárni Sukcessorow Páwłá Golczewskiego J. K. M. Typografá}
w 8ce, k. tyt. i k. 3 nlb, str. 152. — Częsc II. O Łáskách y Cudách Ktorych doznali od Pana Boga za przyczyną S. Anny Nabożni do niey. Zebrana. y Z pozwoleniem Zwierzchności Duchowney do Druku. Podana. Roku 1755. w Warszawie w Drukarni J. K. Mci. y Rzplitey Xięży Scholarum Piarum. k. tyt., str. 112, k. 8 nlb. — Częsc III. Zámykaiącá w sobie Opisánia Początkow Wsłáwieniá się Łáskámi y Cudámi Anny S. w Obrázách swoich po rożnych mieyscách w Krolestwie Polskim znáyduiących się. Z pozwoleniem Duchowney Zwierzchności. do Druku Podana w Lwowie w Drukárni Janá Filipowiczá J. K. M. Uprzywileiowánego Typografá Roku Páńskiego 1756. k. tyt. i str. 99. — Częsc IV. Zámykaiąca w sobie Rożne Nabozęnstwa Do SS. Anny y Joachima Rodzicow Náyswiętszey Panny Maryi, Z wielu Xiążek zebráne Y z Pozwoleniem Duchowney Zwierzchności Do Druku Podana. w Lwowie w Drukárni Sukcessorow Páwłá Golczewskiego J. K. M. Typografá k. tyt., str. 79, k. 1 nlb.
Na pierwszych 2 k. cenzury i aprobaty (z r. 1755), potem rejestr autorów (z polskich Bykowski, Chmielowski, Pruszcz, Radziwiłł). — Potem idzie rzecz o życiu, o relikwjach, o cudach i łaskach, o cudownych obrazach św. Anny w Król. Polskiem (w Smarzewcu nad Pilicą, w Przyrowie, w Sąsiadowicach w ziemi przemyskiej, w Radawie, w Chełmie na Sląsku). — Kończą modlitwy, litanje, godzinki.
Dziennik Wileń. 1822. II, 502.
Bibl. Dominik. w Przyrowie — Raczyń. — Jagiell. — Uniw. Warsz.