Nazwisko i imię:
Śmiglecki Marcin S. J. (urodzony około 1560 † 1619).
Tytuł:
De Erroribvs Nouorum Arianorum Libri Dvo. Aduersus responsum Valentini Smalcij, quod dedit pro nouis Arianorum suorum monstris. Auctore Martino Smiglecio Societatis Iesv, S. Theologiae Doctore.
Miejsce i rok wydania:
Cracoviae, In Officina Andreae Petricouij. S. R. M. Typographi. Anno D. 1615.
Opis/komentarz:
w 4ce, kart 6 nlb., str. 301, 1 str. nlb. i 1 k. czysta. Dedykacja autora Foelici a Drobnin Kryski, supremo Regni Cancellario, Predecensi, Kowelensi capitaneo z datą: Calissii in Collegio Karnkouiano Societatis Jesu, 13 Decemb. 1614. obejmuje 3 strony. Na następnych trzech stronach: Errores Arianorum centum, ex libro Smalcii excerpti, qui in his duobus libris confutantur. Ujmuje je w cztery grupy: De Deo, De Christo, De Sanctis, Errores caeteri. Na nast. karcie: Index capitum libri I (18 rozdz.)... i II (17 rozdz.). Na str. 1 i nast. odmawia Arjanom nazwy Chrześcijan. Zbija nazwę „Pontificii”. Broni bóstwa Chrystusa, czci świętych, pełnej władzy Chrystusa, władzy sądzenia i kapłaństwa Chrystusa, jego władzy królewskiej. Concluditur Arrianos multis modis indigne de Christi Divinitate sentire. Całe to dzieło jest polemiką z pracą Smalciusa pt. „Responsio ad Nova Monstra Arianismi” (r. 1613). Replika Smalciusa z r. 1616 ma tytuł: Refutatio (ob.). Jocher 3390.
Lokalizacja:
Chrept. — Czartor. — Dzików — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Uniw. lwow.
Całość:
Śmiglecki Marcin S. J. (urodzony około 1560 † 1619).
De Erroribvs Nouorum Arianorum Libri Dvo. Aduersus responsum Valentini Smalcij, quod dedit pro nouis Arianorum suorum monstris. Auctore Martino Smiglecio Societatis Iesv, S. Theologiae Doctore.
Cracoviae, In Officina Andreae Petricouij. S. R. M. Typographi. Anno D. 1615.
w 4ce, kart 6 nlb., str. 301, 1 str. nlb. i 1 k. czysta.
Dedykacja autora Foelici a Drobnin Kryski, supremo Regni Cancellario, Predecensi, Kowelensi capitaneo z datą: Calissii in Collegio Karnkouiano Societatis Jesu, 13 Decemb. 1614. obejmuje 3 strony.
Na następnych trzech stronach: Errores Arianorum centum, ex libro Smalcii excerpti, qui in his duobus libris confutantur. Ujmuje je w cztery grupy: De Deo, De Christo, De Sanctis, Errores caeteri.
Na nast. karcie: Index capitum libri I (18 rozdz.)... i II (17 rozdz.).
Na str. 1 i nast. odmawia Arjanom nazwy Chrześcijan. Zbija nazwę „Pontificii”. Broni bóstwa Chrystusa, czci świętych, pełnej władzy Chrystusa, władzy sądzenia i kapłaństwa Chrystusa, jego władzy królewskiej. Concluditur Arrianos multis modis indigne de Christi Divinitate sentire.
Całe to dzieło jest polemiką z pracą Smalciusa pt. „Responsio ad Nova Monstra Arianismi” (r. 1613).
Replika Smalciusa z r. 1616 ma tytuł: Refutatio (ob.).
Jocher 3390.
Chrept. — Czartor. — Dzików — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Uniw. lwow.