Nazwisko i imię:
Pruszcz Piotr Hyacynt (Szczepanowski Stefan) († 1668).
Tytuł:
Morze Łaski Boskiey; Ktore Pan Bog w Koronie Polskiey po rożnych mieyscách, przy Obrázách Chrystusa Páná, y Matki iego Przenayświętszey ná sercâ ludżi pobożnych, y w potrzebach rátunku żądaiących. z głębokośći miłosierdźia swego nieprzebránego, co dźień obfićie Wylewa. A żeby tá szczodrobliwa Łáská Boża wszystkim wiernym záwsze pokázywána, była wiádoma; Naprzod Przez Piotra Hyacyntha Prvszcza dobrze uważona, od ludźi bogoboynych z rożnych mieysc referowána, pilnie y szczerze ex Commissionibus loci Ordinariorum wypisana, y przez Druk do wiádomości Podana. Potym z Additámentámi swemi powtornie Roku P. 1740. Przedrukowana. Cum Gratia & Privilegio S. R. M.
Miejsce i rok wydania:
W Krakowie. W Drvkarni Akademickiey (1740).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4 nlb. i str. 72 liczb. Na odwrocie tytułu drzeworyt, przedstawiający św. Annę i Matkę Bożą z małym Chrystusem. — Dedyk. św. Annie.
Lokalizacja:
Akad. — Branic. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Uniw. lwows.
Całość:
Pruszcz Piotr Hyacynt (Szczepanowski Stefan) († 1668).
Morze Łaski Boskiey; Ktore Pan Bog w Koronie Polskiey po rożnych mieyscách, przy Obrázách Chrystusa Páná, y Matki iego Przenayświętszey ná sercâ ludżi pobożnych, y w potrzebach rátunku żądaiących. z głębokośći miłosierdźia swego nieprzebránego, co dźień obfićie Wylewa. A żeby tá szczodrobliwa Łáská Boża wszystkim wiernym záwsze pokázywána, była wiádoma; Naprzod Przez Piotra Hyacyntha Prvszcza dobrze uważona, od ludźi bogoboynych z rożnych mieysc referowána, pilnie y szczerze ex Commissionibus loci Ordinariorum wypisana, y przez Druk do wiádomości Podana. Potym z Additámentámi swemi powtornie Roku P. 1740. Przedrukowana. Cum Gratia & Privilegio S. R. M.
W Krakowie. W Drvkarni Akademickiey (1740).
w 4ce, k. 4 nlb. i str. 72 liczb.
Na odwrocie tytułu drzeworyt, przedstawiający św. Annę i Matkę Bożą z małym Chrystusem. — Dedyk. św. Annie.
Akad. — Branic. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Uniw. lwows.