Nazwisko i imię:
Karpiński ks. Hilaryon.
Tytuł:
Lexykon geograficzny, dla gruntownego poięcia gazet i historyi z różnych autorów zebrany, przetłumaczony i napisany przez x. Hilaryona Karpińskiego, Z. S. Bazylego w prowincyi litewskiey kapłana i teologa. Po śmierci iego, z przydatkiem odmian, które zaszły, z wykładem na początku terminów geograficznych, i słownikiem nazwisk łacińskich na końcu położonym, do druku podany.
Miejsce i rok wydania:
W Wilnie w drukarni J. K. Mci XX. Bazylianów Roku 1766.
Opis/komentarz:
w 4ce, kart 12, str. 684 i 2 mappy. Dedyk. Izabelli z Flemingów Czartoryskiej przez Herakliusza Karpińskiego Zak. S. Bazylego, brata zmarłego. Rozpoczyna: Rzecz w powszechności. O geografii, gdzie i terminy geograficzne wykładają się (kart 4). Poczem idzie abecadłowy słownik nazw, w które wchodzą i polskie miejscowości, jak Kijów, Korsuń, Kraków, Warszawa, Wilno itp. Pod Warszawą wielbi mądrość Biskupa Załuskiego i wymienia jego publiczną Xięgarnię. Od str. 621 idzie: Lexicon geograficzny nazw po łacinie i pospolitych. Bentk. Hist. lit. II. 645.
Lokalizacja:
Chreptow. — Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Kijow. — Ossol. — Wileńs.
Całość:
Karpiński ks. Hilaryon.
Lexykon geograficzny, dla gruntownego poięcia gazet i historyi z różnych autorów zebrany, przetłumaczony i napisany przez x. Hilaryona Karpińskiego, Z. S. Bazylego w prowincyi litewskiey kapłana i teologa. Po śmierci iego, z przydatkiem odmian, które zaszły, z wykładem na początku terminów geograficznych, i słownikiem nazwisk łacińskich na końcu położonym, do druku podany.
W Wilnie w drukarni J. K. Mci XX. Bazylianów Roku 1766.
w 4ce, kart 12, str. 684 i 2 mappy.
Dedyk. Izabelli z Flemingów Czartoryskiej przez Herakliusza Karpińskiego Zak. S. Bazylego, brata zmarłego.
Rozpoczyna: Rzecz w powszechności. O geografii, gdzie i terminy geograficzne wykładają się (kart 4). Poczem idzie abecadłowy słownik nazw, w które wchodzą i polskie miejscowości, jak Kijów, Korsuń, Kraków, Warszawa, Wilno itp. Pod Warszawą wielbi mądrość Biskupa Załuskiego i wymienia jego publiczną Xięgarnię. Od str. 621 idzie: Lexicon geograficzny nazw po łacinie i pospolitych.
Bentk. Hist. lit. II. 645.
Chreptow. — Czartor. — Dzików. — Jagiell. — Kijow. — Ossol. — Wileńs.