Nazwisko i imię:
Czarliński Bonawentura Bernardyn.
Tytuł:
Wizerunk książęcia katolickiego to iest kazanie na pogrzebie Jaśnie Oswieconego książęcia JMci Janusza Korybuta na Zbarażu Wiśniowieckiego koniuszego kor., Krzemienieckiego Starosty miane w Zbarażu 13. Stycznia r. p. 1637. przez X. Bonawenturę Czarlińskiego zakonu Franciszka S. OO. Bernardynów diff. hab. kaznodz. generaln. teraz Sokalskiego. Wydane z dozwoleniem Starszych
Miejsce i rok wydania:
w Lublinie w drukarni Anny wdowy Pawła Konrada. {1637}
Opis/komentarz:
w 4ce, 29 kart nlb. Na odwr. str. tyt herb Wiśniowieckich. Przypisał autor prozą Katarzynie Eugenii Tyszkiewiczównie Korybutowej, księżnie Wiśniowieckiej, żonie zmarłego. — Kazanie jest przepełnione cytatami łacińskiemi. Jocher 4233. — Siarczyńs. Obraz. I. 83. — Maciejows. Polska I. 232.
Lokalizacja:
Branic. — Chreptow. — Dzików. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Uniw. lwows.
Całość:
Czarliński Bonawentura Bernardyn.
Wizerunk książęcia katolickiego to iest kazanie na pogrzebie Jaśnie Oswieconego książęcia JMci Janusza Korybuta na Zbarażu Wiśniowieckiego koniuszego kor., Krzemienieckiego Starosty miane w Zbarażu 13. Stycznia r. p. 1637. przez X. Bonawenturę Czarlińskiego zakonu Franciszka S. OO. Bernardynów diff. hab. kaznodz. generaln. teraz Sokalskiego. Wydane z dozwoleniem Starszych
w Lublinie w drukarni Anny wdowy Pawła Konrada. {1637}
w 4ce, 29 kart nlb.
Na odwr. str. tyt herb Wiśniowieckich. Przypisał autor prozą Katarzynie Eugenii Tyszkiewiczównie Korybutowej, księżnie Wiśniowieckiej, żonie zmarłego. — Kazanie jest przepełnione cytatami łacińskiemi.
Jocher 4233. — Siarczyńs. Obraz. I. 83. — Maciejows. Polska I. 232.
Branic. — Chreptow. — Dzików. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Uniw. lwows.