Nazwisko i imię:
(Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa).
Tytuł:
Zywot Pana y Boga Naszego Jezusa Chrystusa To Jest Droga Zbawienia, Którą Pan Zbawiciel y Odkupiciel nasz Jezus Chrystus za przyisciem swoim na swiat dla odkupu y wybawienia z mocy szatanskiey rodzaiu ludzkiego, będąc jako się sam mianował Joann 14. Drogą, Prawdą, y Zywotem, nas do nieba prowadził, nauczał, y ożywiał według historyi ewangelistow świętych, Przez S. Bonawenturę Zakonu Braci Mnieyszych S. Franciszka, Doktora Serafickiego, Biskupa Albańskiego, Kardynała Kościoła Swiętego Rzymskiego Opisana. Przez nabożne rozpamiętywania y rozmyslania taiemnic boskich, prawowiernym Pana Chrystusowym dla pożytku duchownego y codzienney świątobliwey zabawy Roku Pańskiego M. D. XXX. VIII. do Druku Podana. A teraz znowu z dozwoleniem Starszych Przedrukowana.
Miejsce i rok wydania:
w Wilnie w Drukarni XX. Piarow Roku 1797,
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, str. 277. Autorstwo dawniej przypisywane św. Bonawenturze, współcześnie za autora uważany franciszkanin Ioannes a Caulibus (zm. ok. 1376). Wilno Akad. Nauk (Wróblewscy) Ob. też Bonawentura św. — Opeć Baltazar.
Całość:
(Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa).
Zywot Pana y Boga Naszego Jezusa Chrystusa To Jest Droga Zbawienia, Którą Pan Zbawiciel y Odkupiciel nasz Jezus Chrystus za przyisciem swoim na swiat dla odkupu y wybawienia z mocy szatanskiey rodzaiu ludzkiego, będąc jako się sam mianował Joann 14. Drogą, Prawdą, y Zywotem, nas do nieba prowadził, nauczał, y ożywiał według historyi ewangelistow świętych, Przez S. Bonawenturę Zakonu Braci Mnieyszych S. Franciszka, Doktora Serafickiego, Biskupa Albańskiego, Kardynała Kościoła Swiętego Rzymskiego Opisana. Przez nabożne rozpamiętywania y rozmyslania taiemnic boskich, prawowiernym Pana Chrystusowym dla pożytku duchownego y codzienney świątobliwey zabawy Roku Pańskiego M. D. XXX. VIII. do Druku Podana. A teraz znowu z dozwoleniem Starszych Przedrukowana.
w Wilnie w Drukarni XX. Piarow Roku 1797,
w 4ce, k. 4, str. 277.
Autorstwo dawniej przypisywane św. Bonawenturze, współcześnie za autora uważany franciszkanin Ioannes a Caulibus (zm. ok. 1376).
Wilno Akad. Nauk (Wróblewscy)
Ob. też Bonawentura św. — Opeć Baltazar.