Nazwisko i imię:
(Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa).
Tytuł:
Zywot Pana Y Boga Naszego Jezusa Chrystusa To iest: Droga Zbawienia, Ktorą Pan Zbawiciel y Odkupiciel Nasz Jezus Chrystus Zá przyściem swoim na Swiat dla Odkupu y wybawienia z mocy szatańskiey Rodzaiu Ludzkiego, będąc iako się sam mianował Joan. 14. Drogą, Prawdą, y Zywotem, Nas do Nieba prowadził, nauczał, y ożywiał. Według Historyi Ewangelistow Swiętych, Przez Swiętego Bonawenturę Zakonu Braci Mnieyszych, Swiętego Franciszka, Doktora Serafickiego, Biskupa Albańskiego Kardynała Kościoła Swiętego Rzymskiego. Przez nabożne rozpamiętywania, y rozmyślania Taiemnic Boskich, Prawowiernym Pana Chrystusowym dla pożytku Duchownego y codzienney świątobliwey zabawy. Opisana. Roku Pańskiego M. D. XXXIII. [sic, winno być: M. D. XXXVIII] Podana. A teraz znowu z dozwoleniem Starszych Roku Pańskiego 1790. Przedrukowana.
Miejsce i rok wydania:
w Łowiczu w Drukarni J. O, Xcia Prymasa Arcy-Biskupa Gnieźninskiego [sic], (1790),
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 5, str. 300. Autorstwo dawniej przypisywane św. Bonawenturze, współcześnie za autora uważany franciszkanin Ioannes a Caulibus (zm. ok. 1376). K. Estreicher sen. (Bibl. Pol., XIII, 259) wątpił w istnienie tej edycji. Bandtkie, Hist. drukarń w Królestwie Polskim, t. I, s. 435.
Lokalizacja:
Kórnik
Całość:
(Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa).
Zywot Pana Y Boga Naszego Jezusa Chrystusa To iest: Droga Zbawienia, Ktorą Pan Zbawiciel y Odkupiciel Nasz Jezus Chrystus Zá przyściem swoim na Swiat dla Odkupu y wybawienia z mocy szatańskiey Rodzaiu Ludzkiego, będąc iako się sam mianował Joan. 14. Drogą, Prawdą, y Zywotem, Nas do Nieba prowadził, nauczał, y ożywiał. Według Historyi Ewangelistow Swiętych, Przez Swiętego Bonawenturę Zakonu Braci Mnieyszych, Swiętego Franciszka, Doktora Serafickiego, Biskupa Albańskiego Kardynała Kościoła Swiętego Rzymskiego. Przez nabożne rozpamiętywania, y rozmyślania Taiemnic Boskich, Prawowiernym Pana Chrystusowym dla pożytku Duchownego y codzienney świątobliwey zabawy. Opisana. Roku Pańskiego M. D. XXXIII. [sic, winno być: M. D. XXXVIII] Podana. A teraz znowu z dozwoleniem Starszych Roku Pańskiego 1790. Przedrukowana.
w Łowiczu w Drukarni J. O, Xcia Prymasa Arcy-Biskupa Gnieźninskiego [sic], (1790),
w 4ce, k. 5, str. 300.
Autorstwo dawniej przypisywane św. Bonawenturze, współcześnie za autora uważany franciszkanin Ioannes a Caulibus (zm. ok. 1376).
K. Estreicher sen. (Bibl. Pol., XIII, 259) wątpił w istnienie tej edycji.
Bandtkie, Hist. drukarń w Królestwie Polskim, t. I, s. 435.
Kórnik