Nazwisko i imię:
(Żydzi).
Tytuł:
Uwagi Nad Stanem Zydowskim Y Niektoremi Miastami Litewskiemi.
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Wilno, Druk. Akademii?, 1791),
Opis/komentarz:
folio, k. 4. Tytuł nagłówkowy.
Lokalizacja:
Warsz. Uniw. — Wilno Akad. Nauk (Wróblewscy)
Całość:
(Żydzi).
Uwagi Nad Stanem Zydowskim Y Niektoremi Miastami Litewskiemi.
B. m. b. r. (Wilno, Druk. Akademii?, 1791),
folio, k. 4.
Tytuł nagłówkowy.
Warsz. Uniw. — Wilno Akad. Nauk (Wróblewscy)