Nazwisko i imię:
(Żydzi).
Tytuł:
Uniwersał, względem Ubogich Chrześciańskich, Ubogich Zydowskich, Paszportow, Chrześcian u Zydow służących, Cyganow, ...
Miejsce i rok wydania:
(Wilno, 1790)
Opis/komentarz:
ob. Kommissya Cywilno-Woyskowa Porządkowa Powiatu Kowienskiego (pod hasłem: Żydzi).
Całość:
(Żydzi).
Uniwersał, względem Ubogich Chrześciańskich, Ubogich Zydowskich, Paszportow, Chrześcian u Zydow służących, Cyganow, ...
(Wilno, 1790)
ob. Kommissya Cywilno-Woyskowa Porządkowa Powiatu Kowienskiego (pod hasłem: Żydzi).