Nazwisko i imię:
(Żydzi).
Tytuł:
Uniwersał, przez który Professyonistom Żydowskim w Prusach Południowych zakazuie się chodzić po Kraiu dla podeymowania się robót rzemieślniczych.
Miejsce i rok wydania:
Drukował Dekker i Kompania w Poznaniu, (1799),
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Tytuł nagłówkowy. — Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. — Na końcu: Datowane w Berlinie 2. Grudnia 1799. Roku. (Otto Karl) de Voss. Chojnacki, Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 2001, poz. 766.
Lokalizacja:
Jagiell. — Muz. Nar. Kraków
Całość:
(Żydzi).
Uniwersał, przez który Professyonistom Żydowskim w Prusach Południowych zakazuie się chodzić po Kraiu dla podeymowania się robót rzemieślniczych.
Drukował Dekker i Kompania w Poznaniu, (1799),
folio, k. 2.
Tytuł nagłówkowy. — Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. — Na końcu: Datowane w Berlinie 2. Grudnia 1799. Roku. (Otto Karl) de Voss.
Chojnacki, Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 2001, poz. 766.
Jagiell. — Muz. Nar. Kraków