Nazwisko i imię:
(Żydzi).
Tytuł:
Odnowiony y obostrzony Edykt, że W Jego Krolewskiey Mośći wszystkich Panstw w cale żadne Żebrzące Żydzi więcey nie wpuszczani, ale zaraz przy Granicy odpędzeni być mają.
Miejsce i rok wydania:
Drukowany w Krolewcu w Krolewskiey Pruskiey Nadworney y Akademiczney Reisnerskiey Drukarni (Jana Fryderyka Reussnera), (1738),
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Tytuł nagłówkowy. — Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. — Na końcu: Pod Datą w Berlinie Dnia 9tego Septembra 1738. Fr. Wilhelm (Fryderyk Wilhelm I). Chojnacki, Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 2001, poz. 107.
Lokalizacja:
Narod.
Całość:
(Żydzi).
Odnowiony y obostrzony Edykt, że W Jego Krolewskiey Mośći wszystkich Panstw w cale żadne Żebrzące Żydzi więcey nie wpuszczani, ale zaraz przy Granicy odpędzeni być mają.
Drukowany w Krolewcu w Krolewskiey Pruskiey Nadworney y Akademiczney Reisnerskiey Drukarni (Jana Fryderyka Reussnera), (1738),
folio, k. 2.
Tytuł nagłówkowy. — Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. — Na końcu: Pod Datą w Berlinie Dnia 9tego Septembra 1738. Fr. Wilhelm (Fryderyk Wilhelm I).
Chojnacki, Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 2001, poz. 107.
Narod.