Nazwisko i imię:
(Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa).
Tytuł:
{Zywot Pana Y Boga Naszego Iezusa Chrystusa, To Iest, Droga Zbawienna, Ktorą Pan Zbawićiel y Odkupićiel nász Iezus Chrystus, zá przyśćiem swoim ná świat dla Odkupu y Wybawienia z mocy Szatańskiey Rodzaiu ludzkiego, będąc (iako się sam mianował Ioan: 14.) Drogą Prawdą, y Zywotem, nas do Nieba prowadźił, Nauczał, y Ożywiał. Według Historyey Ewangelistow Swiętych. Przez S. Bonawenturę Zakonu Braći Mnieyszych Franciszka S. Doktora Seraphickiego, Biskupa Albańskiego, Kardynała Kośćioła Rzymskiego.} Przez nabożne Rozpamiętywania y Rozmyślania Taiemnic Boskich, Prawowiernym Pana Chrystusowym dla pożytku Duchownego y codzienney Swiątobliwey zabawy. Opisana. A teraz znowu przedrukowana, z Dozwoleniem Starszych.
Miejsce i rok wydania:
W Lwowie w Drukarni Succesorow Jana Szlichtyna Typ: J. K. M. Roku Pańskiego 1772,
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 336. Autorstwo dawniej przypisywane św. Bonawenturze, współcześnie za autora uważany franciszkanin Ioannes a Caulibus (zm. ok. 1376). Gwioździk J., Księgozbiór benedyktynek lwowskich, poz. 211, egz. c.
Lokalizacja:
Bibl. Benedyktynek Krzeszów
Całość:
(Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa).
{Zywot Pana Y Boga Naszego Iezusa Chrystusa, To Iest, Droga Zbawienna, Ktorą Pan Zbawićiel y Odkupićiel nász Iezus Chrystus, zá przyśćiem swoim ná świat dla Odkupu y Wybawienia z mocy Szatańskiey Rodzaiu ludzkiego, będąc (iako się sam mianował Ioan: 14.) Drogą Prawdą, y Zywotem, nas do Nieba prowadźił, Nauczał, y Ożywiał. Według Historyey Ewangelistow Swiętych. Przez S. Bonawenturę Zakonu Braći Mnieyszych Franciszka S. Doktora Seraphickiego, Biskupa Albańskiego, Kardynała Kośćioła Rzymskiego.} Przez nabożne Rozpamiętywania y Rozmyślania Taiemnic Boskich, Prawowiernym Pana Chrystusowym dla pożytku Duchownego y codzienney Swiątobliwey zabawy. Opisana. A teraz znowu przedrukowana, z Dozwoleniem Starszych.
W Lwowie w Drukarni Succesorow Jana Szlichtyna Typ: J. K. M. Roku Pańskiego 1772,
w 4ce, k. 2, s. 336.
Autorstwo dawniej przypisywane św. Bonawenturze, współcześnie za autora uważany franciszkanin Ioannes a Caulibus (zm. ok. 1376).
Gwioździk J., Księgozbiór benedyktynek lwowskich, poz. 211, egz. c.
Bibl. Benedyktynek Krzeszów