Nazwisko i imię:
(Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa).
Tytuł:
Zywot Pana Y Boga Naszego Iezusa Chrystusa, To Iest, Droga Zbawienna, Ktorą Pan Zbawićiel y Odkupićiel nász Iezus Chrystus, zá przyśćiem swoim ná świat dla Odkupu y Wybawienia z mocy Szatańskiey Rodzaiu ludzkiego, będąc (iako się sam mianował Ioan: 14.) Drogą Prawdą, y Zywotem, nas do Nieba prowadźił, Nauczał, y Ożywiał. Według Historyey Ewangelistow Swiętych. Przez S. Bonawenturę Zakonu Braći Mnieyszych Franciszka S. Doktora Seraphickiego, Biskupa Albańskiego, Kardynała Kośćioła Rzymskiego. Przez nabożne Rozpamiętywania y Rozmyślania Táiemnic Boskich, Prawowiernym Páná Chrystusowym dla pożytku Duchownego y codźienney Swiątobliwey zabawy. Opisana. Niegdy w Krakowie pokilkakroć, A teraz znowu, zá Powodem y Sumptem iedney Osoby, w Wilnie Przedrukowana. Z Dozwoleniem Stárszych.
Miejsce i rok wydania:
w Drukarni Akademickiey Soc: Iezu [sic]. Roku Pańskiego 1704,
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, str. 358 (recte: s. 357, opuszczona s. 111), 3 nl. Autorstwo dawniej przypisywane św. Bonawenturze, współcześnie za autora uważany franciszkanin Ioannes a Caulibus (zm. ok. 1376). Gwioździk J., Księgozbiór benedyktynek lwowskich, poz. 211, egz. b.
Lokalizacja:
Bibl. Benedyktynek Krzeszów — Wilno Akad. Nauk (Wróblewscy)
Całość:
(Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa).
Zywot Pana Y Boga Naszego Iezusa Chrystusa, To Iest, Droga Zbawienna, Ktorą Pan Zbawićiel y Odkupićiel nász Iezus Chrystus, zá przyśćiem swoim ná świat dla Odkupu y Wybawienia z mocy Szatańskiey Rodzaiu ludzkiego, będąc (iako się sam mianował Ioan: 14.) Drogą Prawdą, y Zywotem, nas do Nieba prowadźił, Nauczał, y Ożywiał. Według Historyey Ewangelistow Swiętych. Przez S. Bonawenturę Zakonu Braći Mnieyszych Franciszka S. Doktora Seraphickiego, Biskupa Albańskiego, Kardynała Kośćioła Rzymskiego. Przez nabożne Rozpamiętywania y Rozmyślania Táiemnic Boskich, Prawowiernym Páná Chrystusowym dla pożytku Duchownego y codźienney Swiątobliwey zabawy. Opisana. Niegdy w Krakowie pokilkakroć, A teraz znowu, zá Powodem y Sumptem iedney Osoby, w Wilnie Przedrukowana. Z Dozwoleniem Stárszych.
w Drukarni Akademickiey Soc: Iezu [sic]. Roku Pańskiego 1704,
w 4ce, k. 4, str. 358 (recte: s. 357, opuszczona s. 111), 3 nl.
Autorstwo dawniej przypisywane św. Bonawenturze, współcześnie za autora uważany franciszkanin Ioannes a Caulibus (zm. ok. 1376).
Gwioździk J., Księgozbiór benedyktynek lwowskich, poz. 211, egz. b.
Bibl. Benedyktynek Krzeszów — Wilno Akad. Nauk (Wróblewscy)