Nazwisko i imię:
Żywiecki Samuel.
Opis/komentarz:
ob. Radomius Tomasz (Sertum Academicum 1640). Muczkowski, Statuta, s. 311.
Całość:
Żywiecki Samuel.
ob. Radomius Tomasz (Sertum Academicum 1640).
Muczkowski, Statuta, s. 311.