Nazwisko i imię:
Żywiec.
Opis/komentarz:
ob. Lisiecki Andrzej II (Obrona wolności 1625) — Załuski Józef Andrzej (Programma Literarium 1732).
Całość:
Żywiec.
ob. Lisiecki Andrzej II (Obrona wolności 1625) — Załuski Józef Andrzej (Programma Literarium 1732).