Nazwisko i imię:
(Żyniew Mateusz).
Tytuł:
Wiersze w Dzien Uroczystych Imienin Jasnie Wielmoznego Jmc Pana Mateusza Zyniewa Starosty Berznickiego, Posła Powiatu Grodzienskiego, Kawalera Orderu S. Stanisława, Na znak powinney ku Niemu wdzięczności dozgonney, od własnego Dworu Jego Kapelana Ofiarowane. Dnia 21. Mśca Września Roku Pańskiego 1793. w Wieysieiach.
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Wilno, 1793),
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2.
Lokalizacja:
Wileńs. Uniw.
Całość:
(Żyniew Mateusz).
Wiersze w Dzien Uroczystych Imienin Jasnie Wielmoznego Jmc Pana Mateusza Zyniewa Starosty Berznickiego, Posła Powiatu Grodzienskiego, Kawalera Orderu S. Stanisława, Na znak powinney ku Niemu wdzięczności dozgonney, od własnego Dworu Jego Kapelana Ofiarowane. Dnia 21. Mśca Września Roku Pańskiego 1793. w Wieysieiach.
B. m. b. r. (Wilno, 1793),
w 4ce, k. 2.
Wileńs. Uniw.