Nazwisko i imię:
Żymunkiewicz Wojciech Florian (Zymonkowicz, Zymunkiewic, Zymunkiewicz).
Tytuł:
Korona Z wonnych Kwiátow Niesmiertelnych przeciw Oyczyznie zasług, Mądrą Apolliná rádą, Krwáwą Bellony zabawą nabyta, w stárożytnym Domie Rostropnych Zadorow rozwita. Przy świeżo otrzymánym Honorze Kasztelanstwa Halickiego, ná znák powinszowánia, y cáłożyczliwych usług uwita. Iasnie Wielmoznemu Panu, Iego Mosci Panu, Ianowi Bąkowi z Brzeźia Lanckoronskiemu, Kasztelanowi Halickiemu. &c. Od X. Floriana Woyciecha Zymunkiewicza, ofiárowána. Roku P. 1643.
Miejsce i rok wydania:
Leopoli, Typis Col: Societatis Iesu, apud Sebastianum Nowogorski, (1643),
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 10. Według zapiski w brulionie St. Estreichera był też wariant z kartą tytułową, na której zamiast słowa Korona wydrukowano Wieniec. Katalog starych druków Bibl. Ossol. Polonica XVII w., t. 8, 1996, poz. 8357. — Zapasko, Isajewycz, Pamiatky knyżkowoho mystectwa, poz. 321.
Lokalizacja:
Narod. — Ossol.
Całość:
Żymunkiewicz Wojciech Florian (Zymonkowicz, Zymunkiewic, Zymunkiewicz).
Korona Z wonnych Kwiátow Niesmiertelnych przeciw Oyczyznie zasług, Mądrą Apolliná rádą, Krwáwą Bellony zabawą nabyta, w stárożytnym Domie Rostropnych Zadorow rozwita. Przy świeżo otrzymánym Honorze Kasztelanstwa Halickiego, ná znák powinszowánia, y cáłożyczliwych usług uwita. Iasnie Wielmoznemu Panu, Iego Mosci Panu, Ianowi Bąkowi z Brzeźia Lanckoronskiemu, Kasztelanowi Halickiemu. &c. Od X. Floriana Woyciecha Zymunkiewicza, ofiárowána. Roku P. 1643.
Leopoli, Typis Col: Societatis Iesu, apud Sebastianum Nowogorski, (1643),
w 4ce, k. 10.
Według zapiski w brulionie St. Estreichera był też wariant z kartą tytułową, na której zamiast słowa Korona wydrukowano Wieniec.
Katalog starych druków Bibl. Ossol. Polonica XVII w., t. 8, 1996, poz. 8357. — Zapasko, Isajewycz, Pamiatky knyżkowoho mystectwa, poz. 321.
Narod. — Ossol.