Nazwisko i imię:
Żyliński Ludwik, sędzia ziemski merecki.
Tytuł:
Kommissya Cywilno-Woyskowa i Porządkowa Powiatu Mereckiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (1794),
Opis/komentarz:
folio, k. 1 (obustronnie zadrukowana). Apel do plebanów o wsparcie naboru rekruta oraz odezwa do chłopów wzywająca do służby dla ojczyzny. Zaczyna się: Nie bez uczucia wnętrznego odbiera od wielu Possessorow wiadomość, ... Doszła nam rezolucya od Rady Naywyższey Deputacyi Bespieczeństwa zalecaiąca, abyśmy do JXX. Plebanów z Rekwizycyą udali się.... Rolnicy Bracia! Spieszcie się na obronę Kraju waszego... — Na końcu: Działo się w Mereczu 1794. Maja 24. Dnia. / Ludwik Zyliński Sędzia Ziem: i Kommissarz Cywil: Woy: Porząd: Pttu Merec: Prez: / Ludwik Karłowicz Kommissarz Cywil: Woyskowy Powiatu Mereckiego / Wincenty Elner Kom: Cywil: Woys: Porząd: Powiatu Mereckiego / X. Jan Wiszniewski K. S. D. L. P. i Kom: C. W. Pttu Mereckiego / Antoni Elner Ziem: i Kom: C. W. i Porz: Pttu Merec: Regent.
Lokalizacja:
Kórnik
Całość:
Żyliński Ludwik, sędzia ziemski merecki.
Kommissya Cywilno-Woyskowa i Porządkowa Powiatu Mereckiego.
B. m. b. r. (1794),
folio, k. 1 (obustronnie zadrukowana).
Apel do plebanów o wsparcie naboru rekruta oraz odezwa do chłopów wzywająca do służby dla ojczyzny.
Zaczyna się: Nie bez uczucia wnętrznego odbiera od wielu Possessorow wiadomość, ... Doszła nam rezolucya od Rady Naywyższey Deputacyi Bespieczeństwa zalecaiąca, abyśmy do JXX. Plebanów z Rekwizycyą udali się.... Rolnicy Bracia! Spieszcie się na obronę Kraju waszego... — Na końcu: Działo się w Mereczu 1794. Maja 24. Dnia. / Ludwik Zyliński Sędzia Ziem: i Kommissarz Cywil: Woy: Porząd: Pttu Merec: Prez: / Ludwik Karłowicz Kommissarz Cywil: Woyskowy Powiatu Mereckiego / Wincenty Elner Kom: Cywil: Woys: Porząd: Powiatu Mereckiego / X. Jan Wiszniewski K. S. D. L. P. i Kom: C. W. Pttu Mereckiego / Antoni Elner Ziem: i Kom: C. W. i Porz: Pttu Merec: Regent.
Kórnik