Nazwisko i imię:
Żyliński Józef (Zyliński), prezydent Grodna.
Opis/komentarz:
ob. Ordynacya Sądowa dla pierwszey y naywyższey Instancyi (b. r.: 1792).
Całość:
Żyliński Józef (Zyliński), prezydent Grodna.
ob. Ordynacya Sądowa dla pierwszey y naywyższey Instancyi (b. r.: 1792).