Nazwisko i imię:
(Żydzi).
Tytuł:
Reprezentacyja od kredytorów na kahale wileńskim sumy swoje mających, z okazyi zaskarżenia przez tenże kahał dekretu Komisyi Skarbu W. Ks. Lit. pod dniem 5 Apr. 1788 r. ferowanego, Stanom Sejmującym podana.
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (1789),
Opis/komentarz:
folio, str. 8. Skrócona wersja druku: Usprawiedliwienie dekretu Komisyi Skarbu W. X. Lit. na zaskarżenie kahału wileńskiego... (1789). Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. VI, Wrocław 1969, s. 13–14.
Całość:
(Żydzi).
Reprezentacyja od kredytorów na kahale wileńskim sumy swoje mających, z okazyi zaskarżenia przez tenże kahał dekretu Komisyi Skarbu W. Ks. Lit. pod dniem 5 Apr. 1788 r. ferowanego, Stanom Sejmującym podana.
B. m. b. r. (1789),
folio, str. 8.
Skrócona wersja druku: Usprawiedliwienie dekretu Komisyi Skarbu W. X. Lit. na zaskarżenie kahału wileńskiego... (1789).
Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. VI, Wrocław 1969, s. 13–14.