Nazwisko i imię:
(Żydzi).
Tytuł:
[Prośba kahału i pospólstwa Żydów wileńskich do króla i sejmu w sprawie uwolnienia od rygoru dekretów Komisji Skarbu W. Ks. Litewskiego].
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (VI 1790),
Opis/komentarz:
folio, k. 1 (obustronnie zadrukowana). W nagłówku: Nayiasnieyszy Krolu Panie Nasz Miłosciwy! Nayiasnieysze Rzeczypospolitey Skonfederowane Stany. — Zaczyna się: Nieszczęście, które iuż Nas dręczy, okropna przyszłość, która Nam iuż bliski wystawia upadek... — Na końcu podpisani: Perce Abramowicz, Samson Abramowicz, Wolf Peysechowicz. [Przy tym:] Uwolnienie Kahału Wileńskiego od Rygoru Dekretów Kommissyi Skarbu Litewskiego. B. m. i r. (VI 1790), folio, k. 1 (jednostronnie zadrukowana). Projekt uchwały sejmowej. Przedrukowane w: Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. VI, Wrocław 1969, s. 213–215.
Lokalizacja:
Narod.
Całość:
(Żydzi).
[Prośba kahału i pospólstwa Żydów wileńskich do króla i sejmu w sprawie uwolnienia od rygoru dekretów Komisji Skarbu W. Ks. Litewskiego].
B. m. b. r. (VI 1790),
folio, k. 1 (obustronnie zadrukowana).
W nagłówku: Nayiasnieyszy Krolu Panie Nasz Miłosciwy! Nayiasnieysze Rzeczypospolitey Skonfederowane Stany. — Zaczyna się: Nieszczęście, które iuż Nas dręczy, okropna przyszłość, która Nam iuż bliski wystawia upadek... — Na końcu podpisani: Perce Abramowicz, Samson Abramowicz, Wolf Peysechowicz.
[Przy tym:]
Uwolnienie Kahału Wileńskiego od Rygoru Dekretów Kommissyi Skarbu Litewskiego. B. m. i r. (VI 1790), folio, k. 1 (jednostronnie zadrukowana).
Projekt uchwały sejmowej.
Przedrukowane w: Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. VI, Wrocław 1969, s. 213–215.
Narod.