Nazwisko i imię:
Życzewski Wawrzyniec (Laurenty).
Tytuł:
Apollog na Szcęśliwy [sic] związek Miłości nowych Małżonkow, Ich Mości Jego Mości P. Iana Rozyckiego á Rozyce, Troianowe, Sekretarzá Krola I. M. y Jey Mosci P. Helzbiety Konieckiey Urodzonego niegdy Iego M. Páná Piotra Konieckiego y iey Mości Pániey Anny Zelińskiey Corki znowu na Gorách Párnáskich pospołu z Muzámi wzbudzony, A Przez Wawrzyńca Zyczewskiego opisany.
Miejsce i rok wydania:
W Krákowie, w Drukárni Stánisłáwá, Bertutowicá Roku Páńskiego, 1639,
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 15+ (brak końca).
Lokalizacja:
Warsz. Uniw. (defekt)
Całość:
Życzewski Wawrzyniec (Laurenty).
Apollog na Szcęśliwy [sic] związek Miłości nowych Małżonkow, Ich Mości Jego Mości P. Iana Rozyckiego á Rozyce, Troianowe, Sekretarzá Krola I. M. y Jey Mosci P. Helzbiety Konieckiey Urodzonego niegdy Iego M. Páná Piotra Konieckiego y iey Mości Pániey Anny Zelińskiey Corki znowu na Gorách Párnáskich pospołu z Muzámi wzbudzony, A Przez Wawrzyńca Zyczewskiego opisany.
W Krákowie, w Drukárni Stánisłáwá, Bertutowicá Roku Páńskiego, 1639,
w 4ce, k. 15+ (brak końca).
Warsz. Uniw. (defekt)