Nazwisko i imię:
(Życie). {autorem Tyszkowski Wenanty}
Tytuł:
Zycie Serafickie Bráci y Siostr, Trzecią Regułę Serafickiego Oyca Franciszka Swiętego Záchowuiących Pewnemi Informacyami, Przywileiami, Odpustami y rożnemi Nabożeństwy. Zalecone / J. O. Xięznie Jeymosci Appolonii z Ustrzyckich Lubomirskiey Straznikowey Wielkiey Koronney, przy odmiánie Páńskiego w Xiązęcy Stan życia Dedykowane.
Miejsce i rok wydania:
We Lwowie w Drukarni J. K. M. Col: Soc: Jesu Roku Páńskiego 1749,
Opis/komentarz:
w 8ce. Autorem Wenanty Tyszkowski. Jedyny zachowany egzemplarz (Bibl. UAN we Lwowie, dawn. Bibl. Ossolineum) to defekt liczący 8 kart (k. tytułowa, dedykacja dla Apolonii Lubomirskiej: k. 2–5, Facultas i Aprobata: k. 6, początek Przemowy Do Czytelnika Łáskawego: k. 7–8). Ob. też Tyszkowski Wenanty (Zycie 1749, gdzie opisany ten sam defekt).
Lokalizacja:
Lwów UAN
Całość:
(Życie).
{autorem Tyszkowski Wenanty}
Zycie Serafickie Bráci y Siostr, Trzecią Regułę Serafickiego Oyca Franciszka Swiętego Záchowuiących Pewnemi Informacyami, Przywileiami, Odpustami y rożnemi Nabożeństwy. Zalecone / J. O. Xięznie Jeymosci Appolonii z Ustrzyckich Lubomirskiey Straznikowey Wielkiey Koronney, przy odmiánie Páńskiego w Xiązęcy Stan życia Dedykowane.
We Lwowie w Drukarni J. K. M. Col: Soc: Jesu Roku Páńskiego 1749,
w 8ce.
Autorem Wenanty Tyszkowski.
Jedyny zachowany egzemplarz (Bibl. UAN we Lwowie, dawn. Bibl. Ossolineum) to defekt liczący 8 kart (k. tytułowa, dedykacja dla Apolonii Lubomirskiej: k. 2–5, Facultas i Aprobata: k. 6, początek Przemowy Do Czytelnika Łáskawego: k. 7–8).
Ob. też Tyszkowski Wenanty (Zycie 1749, gdzie opisany ten sam defekt).
Lwów UAN