Nazwisko i imię:
(Życie). {autorem Tyszkowski Wenanty}
Tytuł:
Zycie Serafickie Braci y Siostr nazwanych Pokutuiących Od Serafickiego Oyca Franciszka S. W Trzeciey Regule Opisane Od Mikołaia IV. Leona X. Pawła III. Benedykta XIII. y innych Papieżow Potwierdzone Od wielu Swiętych Kanonizowanych y Błogosławionych, lub świątobliwością, Godnością y urodzeniem zaszczyconych Praktykowane. Teraz záś pewnemi Informacyami, Chrystusowemi Przywileiami, Odpustami y krotkiemi Nabożeństwy Zalecone. Y Dodruku [sic] podane
Miejsce i rok wydania:
R. 1749. Z Pozwoleniem Starszych. B. m. (Lwów, druk. Jezuitów),
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 1, str. 1–16, k. 5, str. 17–350 (właściwie: str. 17–352, dwa razy wybite s. 39, 42, 123, 224, 225, opuszczone s. 45, 253, 254). Autorem Wenanty Tyszkowski (obacz). — Na s. 342–350: Katalog Osob zacnych Polskich, ktorży przyieli [sic] Trzeci Zekon [sic], y Regułę Trzecią S. O. Franciszka.
Lokalizacja:
Muz. Nar. Kraków
Całość:
(Życie).
{autorem Tyszkowski Wenanty}
Zycie Serafickie Braci y Siostr nazwanych Pokutuiących Od Serafickiego Oyca Franciszka S. W Trzeciey Regule Opisane Od Mikołaia IV. Leona X. Pawła III. Benedykta XIII. y innych Papieżow Potwierdzone Od wielu Swiętych Kanonizowanych y Błogosławionych, lub świątobliwością, Godnością y urodzeniem zaszczyconych Praktykowane. Teraz záś pewnemi Informacyami, Chrystusowemi Przywileiami, Odpustami y krotkiemi Nabożeństwy Zalecone. Y Dodruku [sic] podane
R. 1749. Z Pozwoleniem Starszych. B. m. (Lwów, druk. Jezuitów),
w 8ce, k. 1, str. 1–16, k. 5, str. 17–350 (właściwie: str. 17–352, dwa razy wybite s. 39, 42, 123, 224, 225, opuszczone s. 45, 253, 254).
Autorem Wenanty Tyszkowski (obacz). — Na s. 342–350: Katalog Osob zacnych Polskich, ktorży przyieli [sic] Trzeci Zekon [sic], y Regułę Trzecią S. O. Franciszka.
Muz. Nar. Kraków