Nazwisko i imię:
(Życie).
Tytuł:
Zycie Błogosławionego X. Jana Lobedawa Fránciszkana Prowincyi Polskiey, Kraiow Pruskich, y innych wszelkich ludzi ná wodzie żegluiących osobliwego Pátrona, ktorego Ciało w Chełmie Mieśćie Biskupim w Prusiech u XX. Franciszkanow w Kośćiele S. Jakuba Apostoła spoczywa Pod Imieniem Jasnie Wielmoznego JMci X. Woyciecha Stanisława Na Leszczu Leskiego Biskupa Chełmińskiego Pomezańskiego Miłośćiwego Dobrodzieia Naszego Zakonu Wydane Z pozwoleniem Starszych Przez Xiędza Fránciszkana
Miejsce i rok wydania:
Roku 1752. Dnia 24. Marca. B. m.,
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 20 (A4, A–D4). Na k. A2–A4r (po tytule): Illustrissime et Reverendissime Antistes (podpisane:) Divinctissimus Conventus Culmensis PP. Franciscanorum Minorum Conventualium.
Lokalizacja:
Bibl. Kapucynów Zakroczym — Bibl. Sem. Warsz. — Oxford, Bodl. Libr. — Ros. Bibl. Nar. (Petersb. Publ.)
Całość:
(Życie).
Zycie Błogosławionego X. Jana Lobedawa Fránciszkana Prowincyi Polskiey, Kraiow Pruskich, y innych wszelkich ludzi ná wodzie żegluiących osobliwego Pátrona, ktorego Ciało w Chełmie Mieśćie Biskupim w Prusiech u XX. Franciszkanow w Kośćiele S. Jakuba Apostoła spoczywa Pod Imieniem Jasnie Wielmoznego JMci X. Woyciecha Stanisława Na Leszczu Leskiego Biskupa Chełmińskiego Pomezańskiego Miłośćiwego Dobrodzieia Naszego Zakonu Wydane Z pozwoleniem Starszych Przez Xiędza Fránciszkana
Roku 1752. Dnia 24. Marca. B. m.,
w 4ce, k. 20 (A4, A–D4).
Na k. A2–A4r (po tytule): Illustrissime et Reverendissime Antistes (podpisane:) Divinctissimus Conventus Culmensis PP. Franciscanorum Minorum Conventualium.
Bibl. Kapucynów Zakroczym — Bibl. Sem. Warsz. — Oxford, Bodl. Libr. — Ros. Bibl. Nar. (Petersb. Publ.)