Nazwisko i imię:
*Życia.
Tytuł:
Życia papieżów od św. Piotra Apostoła aż do Piusa VII (Warszawa, 1800)
Opis/komentarz:
ob. Łabęcki Adam (Bibl. Pol., III, 2, VI, 473).
Całość:
*Życia.
Życia papieżów od św. Piotra Apostoła aż do Piusa VII (Warszawa, 1800)

ob. Łabęcki Adam (Bibl. Pol., III, 2, VI, 473).