Nazwisko i imię:
Górski Adam Nałęcz.
Opis/komentarz:
ob. Rogowski Kazimierz (Theses 1764).
Całość:
Górski Adam Nałęcz.

ob. Rogowski Kazimierz (Theses 1764).