Nazwisko i imię:
Zebranie nauk.
Tytuł:
Zebranie Krótkich nauk zbawiennych, do codzienney uwagi podług liczby trefunkiem przypadaiącey, do używania Podane 1754. Powtornie Przedrukowane (ozdobnik)
Miejsce i rok wydania:
W Collegium Lwowskim Soc: Jesu 1756,
Opis/komentarz:
w 8ce, kart 8 (A8). [Zarazem:] Zebranie Różnych intencyi do modleniasię (sic) za dusze czyscowe (po doskonałey za naywiększe chociaż grzechy pokucie, jednak bez zupełnego za doczesną karę dosyć uczynienia z tego swiata zeszłe) Podane 1754. Powtornie Przedrukowane (ozdobnik) W Collegium Lwowskim Soc: Jesu 1756, w 8ce, kart 5 (1 k. niesygn., B4). Pierwsza książeczka zawiera 100 rad liczbowanych. Należy do niej zegar (pierwotnie na wewnętrznej wyklejce górnej okładki) — 4 koncentryczne koła, w nich liczby 1–100, pod każdą liczbą mały otwór; posługiwano się nim, by trafić na pewną liczbę, a potem odnośną odczytać radę. Druga książeczka zawiera 100 intencji do modlenia się za dusze czyśćcowe, m.in. za dusze tych, którzy się do wydania tej książeczki przyczynili; za zbyteczne odwłoczenie pokuty należytey; za dusze, które tego momentu z ciała wychodzą. Do wyboru intencji posługiwano się zegarem (pierwotnie na wewnętrznej wyklejce dolnej okładki).
Lokalizacja:
Bibl. Benedyktynek Krzeszów (tylko Zebranie intencyi) — Kórnik
Całość:
Zebranie nauk.
Zebranie Krótkich nauk zbawiennych, do codzienney uwagi podług liczby trefunkiem przypadaiącey, do używania Podane 1754. Powtornie Przedrukowane (ozdobnik)
W Collegium Lwowskim Soc: Jesu 1756,
w 8ce, kart 8 (A8).
[Zarazem:] Zebranie Różnych intencyi do modleniasię (sic) za dusze czyscowe (po doskonałey za naywiększe chociaż grzechy pokucie, jednak bez zupełnego za doczesną karę dosyć uczynienia z tego swiata zeszłe) Podane 1754. Powtornie Przedrukowane (ozdobnik) W Collegium Lwowskim Soc: Jesu 1756, w 8ce, kart 5 (1 k. niesygn., B4). Pierwsza książeczka zawiera 100 rad liczbowanych. Należy do niej zegar (pierwotnie na wewnętrznej wyklejce górnej okładki) — 4 koncentryczne koła, w nich liczby 1–100, pod każdą liczbą mały otwór; posługiwano się nim, by trafić na pewną liczbę, a potem odnośną odczytać radę. Druga książeczka zawiera 100 intencji do modlenia się za dusze czyśćcowe, m.in. za dusze tych, którzy się do wydania tej książeczki przyczynili; za zbyteczne odwłoczenie pokuty należytey; za dusze, które tego momentu z ciała wychodzą. Do wyboru intencji posługiwano się zegarem (pierwotnie na wewnętrznej wyklejce dolnej okładki).

Bibl. Benedyktynek Krzeszów (tylko Zebranie intencyi) — Kórnik