Nazwisko i imię:
Dachnowski Jan Karol.
Opis/komentarz:
ob. Wilkowiecka Mikołaj z (Zywa Historya 1631).
Całość:
Dachnowski Jan Karol.
ob. Wilkowiecka Mikołaj z (Zywa Historya 1631).