Nazwisko i imię:
(Synodus dioec. Mednicensis).
Tytuł:
Synodus Diaecesana Mednicensis, Seu Samogitiae, Sub Auspiciis Illustrissimi, Excellentissimi, ac Reverend: Domini, Domini Antonii Dominici Comitis in Łohoysk & Bardyczow Tyszkiewicz Dei & Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopi Samogitiae, Equitis Albae Aquilae in Regno Poloniae &c. &c. &c. In Eclesia Sua Cathedrali Vornensi Annô Dni MDCCLII. (1752). Diebus 4. 5. & 6. 7bris. Celebrata.
Miejsce i rok wydania:
Typis mandata Vilnae S. R. M. Academ: Societ: Jesu. {b. r. 1752}
Opis/komentarz:
w 4ce, k. tyt. i k. 17 nlb., str. 242, k. 6 nlb. Na odwr. k. tyt. herb i wierszyk łac. — Potem dedyk. biskupowi, podp. Cas. Giec, canonicus Samog. (Tu podnosi, że Korff choć wyznania augsb. ufundował kościół katol. w Łaukaź.). — Potem: Ad lectorem i Sermo biskupa. Od str. 1 uchwały synodu. Podzielone na 3 sesje, każda na eapita. Pokolei idą: De fide, De haer. et judeis (przeciw ministrom kalw.). De reliquis et imag. De indulg. De praedicatione. De doctrina. O sakramentach. — Sessio II. De eccl. et immunitate. De locato et cond. De sepulturis. De testam. De anno gratiae. De parochis (także o prob. zakonnych). De jure patronatus. De altaristis et vicariis. De recollectionibus. De exorcistis (przeciw nadużywaniu egz.). De jud. maleficiorum (zakaz, aby sądy świeckie do spraw czarów się nie mieszały). De seminario. De xenodochiis. — Sessio III: De decanis (tu opis djecezji). De confrat. laicorum. De regularibus. De hospitali. De monialibus. De jejuniis. De foro eccl. De taxa cancell. De excomm. De maleficis. De oratoriis privatis. De archivo. De modo inq. De examin. et judicibus et testibus synod. De constitutionibus synodalibus. Poczem wykaz sędziów synod. i świadków (Officiales synodi). Od str. 159: Appendix ad synodum. Tutaj: Przedruk encykliki Ben. XIV w sprawie żydów (obacz pod Benedykt XIV). — Dekret Klem. XI z r. 1703. — 3) Konst. Ben. XIV w sprawie ind. in artic. mortis, tegoż dekret, Konst. Piusa V, reskrypt Augusta II w sprawie sądzenia czarownic (z r. 1703), bulla Grzeg. VIII. — 4) Od str. 216 mowy L. Frąckiewicza, Wikt. Hryncewicza, J. Ciechanowieckiego i biskupa, miane na synodzie. — 5) Na końcu na 6 k. nlb.: Ordo ecclesiarum et Cathalogus univ. cleri (schematyzm). W tekście ustaw powołuje się nieustannie na synody swych poprzedników, a zwłaszcza J. Tyszkiewicza. Załuski Cons. — Jocher 7579 i noty (tu streszczenie). — Fabisz {Wiadomość 1861} str. 300. Ob. też Giec Kaz. (w tomie XVII, 131).
Lokalizacja:
Jagiell. — Pijarzy w Wilnie.
Całość:
(Synodus dioec. Mednicensis).
Synodus Diaecesana Mednicensis, Seu Samogitiae, Sub Auspiciis Illustrissimi, Excellentissimi, ac Reverend: Domini, Domini Antonii Dominici Comitis in Łohoysk & Bardyczow Tyszkiewicz Dei & Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopi Samogitiae, Equitis Albae Aquilae in Regno Poloniae &c. &c. &c. In Eclesia Sua Cathedrali Vornensi Annô Dni MDCCLII. (1752). Diebus 4. 5. & 6. 7bris. Celebrata.
Typis mandata Vilnae S. R. M. Academ: Societ: Jesu. {b. r. 1752}
w 4ce, k. tyt. i k. 17 nlb., str. 242, k. 6 nlb.
Na odwr. k. tyt. herb i wierszyk łac. — Potem dedyk. biskupowi, podp. Cas. Giec, canonicus Samog. (Tu podnosi, że Korff choć wyznania augsb. ufundował kościół katol. w Łaukaź.). — Potem: Ad lectorem i Sermo biskupa.
Od str. 1 uchwały synodu. Podzielone na 3 sesje, każda na eapita.
Pokolei idą: De fide, De haer. et judeis (przeciw ministrom kalw.). De reliquis et imag. De indulg. De praedicatione. De doctrina. O sakramentach. — Sessio II. De eccl. et immunitate. De locato et cond. De sepulturis. De testam. De anno gratiae. De parochis (także o prob. zakonnych). De jure patronatus. De altaristis et vicariis. De recollectionibus. De exorcistis (przeciw nadużywaniu egz.). De jud. maleficiorum (zakaz, aby sądy świeckie do spraw czarów się nie mieszały). De seminario. De xenodochiis. — Sessio III: De decanis (tu opis djecezji). De confrat. laicorum. De regularibus. De hospitali. De monialibus. De jejuniis. De foro eccl. De taxa cancell. De excomm. De maleficis. De oratoriis privatis. De archivo. De modo inq. De examin. et judicibus et testibus synod. De constitutionibus synodalibus.
Poczem wykaz sędziów synod. i świadków (Officiales synodi).
Od str. 159: Appendix ad synodum. Tutaj:
Przedruk encykliki Ben. XIV w sprawie żydów (obacz pod Benedykt XIV). —
Dekret Klem. XI z r. 1703. — 3) Konst. Ben. XIV w sprawie ind. in artic. mortis, tegoż dekret, Konst. Piusa V, reskrypt Augusta II w sprawie sądzenia czarownic (z r. 1703), bulla Grzeg. VIII. — 4) Od str. 216 mowy L. Frąckiewicza, Wikt. Hryncewicza, J. Ciechanowieckiego i biskupa, miane na synodzie. — 5) Na końcu na 6 k. nlb.: Ordo ecclesiarum et Cathalogus univ. cleri (schematyzm).
W tekście ustaw powołuje się nieustannie na synody swych poprzedników, a zwłaszcza J. Tyszkiewicza.
Załuski Cons. — Jocher 7579 i noty (tu streszczenie). — Fabisz {Wiadomość 1861} str. 300.
Ob. też Giec Kaz. (w tomie XVII, 131).
Jagiell. — Pijarzy w Wilnie.