Nazwisko i imię:
Dubowicz Jan.
Tytuł:
Kalendarz prawdźiwy cerkwi Chrystusowey od W. Oyca Jana Dubowiczá Archimandriey Monyásterá Dermańskiego. Za pozvvoleniem Starszych vv druk podany.
Miejsce i rok wydania:
W Wilnie w drukárni Oyców Bazylianów Monast: ś. Troyce R. 1644.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 3, str. 92. Przypisał Władysławowi Dominikowi, księciu na Ostrogu i Zasławiu, Koniuszemu w. Kor. Wspomina tu, że przodek XX. Ostrogskich pobiwszy w r. 1126. genueńczyków w Tauryce, Kapheńskiego wodza zsadził z konia i zabrał mu łańcuch złoty z kamieniami, który to łańcuch, Car wkłada na siebie przy swej inwestyturze i intronizacyi. — Na str. 68—71 powołuje się na Broscyusza. Jocher 7896.
Lokalizacja:
Jagiell. — Czartor. — Ossol.
Całość:
Dubowicz Jan.
Kalendarz prawdźiwy cerkwi Chrystusowey od W. Oyca Jana Dubowiczá Archimandriey Monyásterá Dermańskiego. Za pozvvoleniem Starszych vv druk podany.
W Wilnie w drukárni Oyców Bazylianów Monast: ś. Troyce R. 1644.
w 4ce, k. 3, str. 92.
Przypisał Władysławowi Dominikowi, księciu na Ostrogu i Zasławiu, Koniuszemu w. Kor.
Wspomina tu, że przodek XX. Ostrogskich pobiwszy w r. 1126. genueńczyków w Tauryce, Kapheńskiego wodza zsadził z konia i zabrał mu łańcuch złoty z kamieniami, który to łańcuch, Car wkłada na siebie przy swej inwestyturze i intronizacyi. — Na str. 68—71 powołuje się na Broscyusza.
Jocher 7896.
Jagiell. — Czartor. — Ossol.