Nazwisko i imię:
Dawid.
Tytuł:
Psálmy Dawidowe przekładania X. Macieia Rybińskiego.
Miejsce i rok wydania:
We Gdańsku Drukował Jendrzey Hünefeld.
Opis/komentarz:
w 12ce, ark. A—N. (Przytem:) Hymny albo Pieśni Duchowne z Kancyonału większego przebrane, a niektore z Niemieckich przetlumaczone. We Gdańsku. drukował Jędrzey Hunefeld. R. 1636. w 12ce, ark. A—H. — Summa Nauki Chrześciańskiey. tamże ark. A—E. Jocher 7178. Oloff Beyträge I. 320. 333.
Całość:
Dawid.
Psálmy Dawidowe przekładania X. Macieia Rybińskiego.
We Gdańsku Drukował Jendrzey Hünefeld.
w 12ce, ark. A—N.
(Przytem:) Hymny albo Pieśni Duchowne z Kancyonału większego przebrane, a niektore z Niemieckich przetlumaczone. We Gdańsku. drukował Jędrzey Hunefeld. R. 1636. w 12ce, ark. A—H. — Summa Nauki Chrześciańskiey. tamże ark. A—E.
Jocher 7178. Oloff Beyträge I. 320. 333.